Dakwerken De Clerck uw roofingspecialist sinds 1992

bel ons nu

Artikel 1

De factuur dient betaald te worden binnen de 8 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan de gerechtelijke interestvoet vermeerderd met drie procent alsmede een forfaitaire vergoeding van 10 procent op het factuurbedrag (met minimum 30 €) als schadebeding.
Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

Artikel 2

Elke bestelling betekend aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Artikel 4

Bij annulatie van de bestelling of verbreking van het contract is de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 20 procent van de waarde van de bestelling of het contract.

Artikel 5

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij onze eigendom.

Artikel 6

Een bestelling is pas geplaatst wanneer er een voorschot van 10 % van het factuurbedrag ex btw op onze bankrekening is gestort.

Artikel 7

De afgesproken datum van uitvoering is afhankelijk van de weersomstandigheden voorafgaand aan de geplande uitvoeringsdatum,.
Eventuele aanpassing van de startdatum kan geen aanleiding geven tot schade-eis of tot vernietiging van het contract.

Artikel 8

Het uurloon voor bijkomende werken bedraagd 56 € ex. btw.

Onze gegevens

Maatschappelijke zetel
Dakwerken De Clerck bv
Kamillelaan 8
B 2070 Zwijndrecht
Ondernemingsnummer
0446.542.072
Hra 289291
Tel. 03/253.00.33
Btw nr BE0446.542.072

Contacteer ons.

Uw roofingspecialist

10 jaar garantie

Opgericht 14 februari 1992

Kamillelaan 8

Zwijndrecht

Bel ons voor een gratis offerte 03/253.00.33

Mail ons info@dakteam.be